časté dotazy - FAQ

Co potřebuji ke zřízení sídla pro firmu?

Pokud se jedná o novou firmu, potřebujete sepsanou zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu ("notářský zápis"), kterou společnost vzniká a je možné uzavřít smlouvu s námi, a převzít souhlas s umístěním sídla. Notář nepotřebuje souhlas pro účely sepsání notářského zápisu, do toho se uvádí pouze město, kde bude firma sídlit.
Souhlas s umístěním sídla obdržíte na počkání přímo u nás v kanceláři při podpisu smlouvy, případně poštou, pokud budeme věc řešit "na dálku".

Pokud se jedná o novou či existující živnost, nepotřebujete nic, stačí vyplnit objednávku na zřízení sídla a uhradit za zřízení.
Obdržíte od nás jedno paré smlouvy a souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem, který předložíte živnostenskému úřadu.