časté dotazy - FAQ

Když jsme sídlo zřídili před vznikem firmy, můžeme si fakturu dát do nákladů?

Pokud zakládáte novou firmu, smlouva na sídlo se podepisuje před jejím zápisem do obchodního rejstříku. Pro zápis do obchodního rejstříku totiž už potřebujete souhlas s umístěním sídla.
Fakturu, kterou od nás obdržíte před vznikem firmy - tedy bez IČO firmy, však můžete do nákladů společnosti po jejím vzniku standardně použít.

K častým dotazům účetních proto uvádíme, že sídlo firmy zákon považuje za "nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti" (viz § 5 odst. 7, věta druhá, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu) a stejně jako účet za notářský zápis, či účtenku ze živnostenského rejstříku, můžete fakturu od nás použít jako náklad, a to i bez IČO.

Naopak prosím vezměte na vědomí, že na fakturu není možné IČO následně doplnit (ani to není k ničemu potřeba), a to jednoduše proto, že faktura vznikla v okamžiku, kdy ještě společnost neexistovala a IČO neměla, není možné účetní záznam na naší straně následně měnit.