časté dotazy - FAQ

Notář či soud chce doložit plnou moc ke smlouvě na sídlo, kde ji vezmu?

Při sjednání sídla firmy od nás obdržíte dvě listiny - jedno vyhotovení smlouvy, která upravuje naše vzájemné vztahy - to, že pro vás přebíráme poštu, jak s ní nakládáme, že u nás je vaše firma označená, apod., a souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem našeho jednatele.
Nejčastější chybou je, že jste soudu, notáři, či úřadu předložili smlouvu namísto souhlasu s umístěním sídla firmy, a ten se proto snaží situaci řešit např. výzvami na doplnění plné moci mezi firmami apod. - řešení je snadné, stačí předložit správnou listinu, tedy souhlas s umístěním sídla s naším úředně ověřeným podpisem. Nic jiného ani dalšího není potřeba předkládat.