časté dotazy - FAQ

Potřebuji zajistit likvidaci firmy, poskytujete tyto služby?

Likvidace společnosti je složitý účetní a právní proces, jehož závěrem je výmaz firmy z obchodního rejstříku. Likvidace firmy je proces zániku předpokládaný zákonem, který realizujeme ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří zaměřující se na daňové právo a právo obchodních korporací a účetní kanceláří s mnohaletými zkušenostmi.

Standardní proces je dosazení našeho likvidátora do společnosti, který proces celé likvidace vede, zajistí uzavření účetních knih, uzavření účetnictví, podání daňových přiznání, zajistí formální zahájení likvidace vstupem společnosti do likvidace, rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu, zveřejnění v obchodním věstníku, obeslání známých věřitelů, zajištění souhlasu finančního úřadu s výmazem firmy apod.

Vzhledem k množství nezbytných kroků a vysokým důrazem na jejich formální správnost je obecně doporučeno vyhledat pro likvidaci spoolečnosti specialisty zabývající se problematikou a neprovádět tyto úkony svépomoci - narozdíl od založení společnosti, které je "poměrně jednoduché" jde v tomto případě o celou řadu komplikovaných a na sebe přesně navazujících kroků, jejichž opomenutí může mít dalekosáhlé důsledky (zrušení výmazu firmy soudem, obnovení stavu likvidace, sankce pro společníky či takto "obživlou" společnost, apod.).

Cena za likvidaci společnosti se pohybuje zpravidla ve výši od 30tis. Kč výše - dle stavu účetnictví, pohledávek a závazků (likvidace kvůli hrozícímu či existujícímu úpadku vůbec nemusí být možná a je nutná cesta přes konkurs, kterou jsme schopni též zprostředkovat se spolupracující advokátní kanceláří, ale cena je značně vyšší kvůli nutné záloze na náklady insolvenčního řízení hrazené soudu), konkrétní kalkulaci vám rádi zpracujeme.

Zákazníkům vřele doporučujeme vyhnout se častým pofiderním nabídkám "likvidace firmy do 24 hodin za nejlepší cenu" často realizované převodem na tzv. bílé koně či jimi vlastněné společnosti ovládající řadu dalších firem s často kriminální minulostí, které sice mohou na první pohled působit podstatně levněji, rychleji a ideálněji, ale opakovaně jsme se setkali s nešťastnými zákazníky obdobných subjektů, kteří následně čelili žalobám za způsobené škody třetím stranám, trestním oznámením či dokonce stíháním pro způsobení úpadku společnosti. Pokud jste se do takové situace již dostali, můžete se na nás rovněž obrátit - můžeme doporučit konkrétní advokáty zabývající se touto problematikou na profesionální úrovni, doporučit vhodná (a narozdíl od popsaného problémového způsobu zcela legální) řešení vedoucí k řešení nepříjemné situace, zajistit konzultace s účetním i daňovým poradcem apod.

Je třeba si uvědomit, že zákon stanovuje konkrétní postup pro skutečnou likvidaci společnosti končící výmazem, likvidace "převodem na někoho kdo už má 50 dalších firem" žádná likvidace není a rizika takového postupu jsou více než jasná. Společnost za dny ani týdny zlikvidovat ze zákona nejde, zákon předepisuje celou řadu lhůt, které je třeba dodržet, jinak by soud vůbec neumožnil výmaz firmy z obchodního rejstříku.

V souladu se zákonem upozorňujeme, že naše společnost nenabízí ani neposkytuje daňové, účetní ani právní poradenství, tyto služby jsou zajišťovány ve spolupráci s účetním, daňovým poradcem a renomovaným advokátem, se kterými máme mnohaleté vynikající zkušenosti a kteří jsou k poskytování účetních, daňových a právních služeb ze zákona oprávněni a licencováni.